marți, 24 iunie 2008

CE RĂSPUNS ?


O frunză in bătaia unui vînt rece de toamnă. Aşa e viaţa noastră. Aşa se scurge în goana după fel de fel de aspiraţii trecătoare. Vîntul vieţii ne poartă prin mii de locuri după care ne duce la pământ.Trupul se dezintegrează asemeni unei frunze, dar sufletul renaşte în primăvara vieţii. Renaşte şi se ridică spre Dumnezeul său. Atunci vede ceea ce cu ochii materiei nu puteau să vadă.

Atunci îşi dă seama că a intrat în viaţa veşnică şi că această viaţă există cu adevărat. Va fi dus la judecată. Va trebui să dea seama de timpul pierdut în viaţă departe de Dumnezeu şi de legea lui.

Un timp gol pentru suflet în care a nesocotit jertfa cea mare a Domnului Iisus in cadrul Sfintei Liturghii, nu şi-a mărturisit curat păcatele prin spovedanie, nu a primit cu vrednicie trupul si sîngele Mielului Ceresc, care s-a jertfit din iubire. A suferit cumplit chinuri amare ca să ne răscumpere. Să ne dea o viaţă veşnică fericită. Ne-a învăţat să postim, să ne rugăm, să facem bine, să iertăm.Ne-a invăţat să-i iubim pe semeni şi cum să ne luptăm cu patimile. El Creatorul, s-a rugat. A postit 40 de zile, pe cei plini de patimi i-a iertat. Ne-a purtat de grijă, in toată viaţa pămîntească şi ne-a învăţat. Şi atunci la acea judecată dreaptă când toate păcatele ni se vor arăta, ce răspuns vom da ?

Niciun comentariu: